Упатство за користење Е-сметка

За да ја платите вашата последна(најнова) сметка потребно е да кликнете на Е-сметка што се наоѓа на горниот десен агол од инфо лентата. Ќе се прикаже форма за пребарување во која треба да ги внесете Број на сметка и Број на корисник.

Од вашата фактура од Нет Кабел може да ги најдете овие податоци како Про-Фактура бр. што е еквивалентно на полето Број на сметка. Бројот што се наоѓа во делот на Податоци за корисникот од вашата фактура е еквивалентен на полето Број на корисник. Одкако ќе ги внесете овие податоци во формата за пребарување и ќе кликнете на копчето Барај ќе добиете табела со податоци од вашата сметка, доколку е тоа сметката што сакате да ја платите продолжете со копчето ПЛАТИ