Пакет 300

Времетраење на договорот 2 години 1 години Неопределено
Вклучени разговори во мрежата на Неотел – во првите 6 месеци НЕОГРАНИЧЕНО НЕОГРАНИЧЕНО НЕОГРАНИЧЕНО
Вклучени разговори во мрежата на Неотел во останатиот период од договорот 400 мин. 400 мин. 400 мин.
Вклучени разговори кон останатите фиксни оператори 200 мин. 200 мин. 200 мин.
Еднократен надомест 0 Промотивно 0 ден.* 1.900 ден.
Месечна претплата 354 ден. 354 ден. 354 ден.

Прикажаните цени се со вклучен ДДВ од 18%.

Промотивната понуда 0 денари за еднократен надомест за ПАКЕТ 300 важи до 31.12.2020.