Интернет

  • Без трошоци за инсталација (бесплатен приклучок)
  • Неограничен сообраќај на сите пакети**
  • Необврзувачки договор
  • Без трошоци за исклучување и повторно вклучување
  • WiFi рутер 1500 ден. TL-WR840N*

* Гратис WiFi рутер TL-WR840N – со 2 годишен обврзувачки договор за интернет .
** Во селата со брзина од 15/1Mbps – преку кабелски модем (задолжително е користење и на ТВ).
** Во градот со брзина од 30Mbps до 1Gbps преку гпон мрежа.

Кабелска Телевизија

* Гратис HD Receiver со 2 годишен обврзувачки договор за Тв