Плати сметка

Внесете број на сметка и број на корисник, и кликнете барај. Упатство за користење Е-Сметка