Вработуваме

Вработуваме

Нет Кабел Струмица има потреба од Техничари – Монтери и Информатичар.

За повеќе информации и пријавување за интервју јавете се на тел. 034 344 533